שמעון    052-5556630  

משרד    052-6477232 

שמעון

משרד

052-6477232

052-5556630