שמעון    052-5556630  

משרד    052-6477232 

שמעון

משרד

052-6477232

052-5556630

 

נכות כללית 

הליך קבלת קצבת נכות כללית יכול לעיתים להיות הליך פשוט וקל אולם לעיתים הליך זה לקבלת הקצבה עלול להיות קשה ומסורבל, שכן בשגרת חייו של אדם פלוני אין הוא מכיר את המוסד לביטוח לאומי (למעט בתלוש משכורת) וכשהוא נפגע ו/או חולה אזי מוצא עצמו זועק לעזרה ולא פעם כל בקשותיו נופלות על אוזניים ערלות, ולכן אמליץ להגיש את התביעה עם עורך דין לנכות כללית.

 

יתרונות  בהגשת תביעה עם עו"ד לביטוח לאומי הבקיא בתחום:

• איסוף החומר הרפואי הדרוש להמחשת טענותיכם הרפואיות.

• הפניית התובעים לבדיקות רפואיות נוספות לשם הגדלת אחוזי הנכות.

• הגשת הטפסים לרשויות השונות בצורה מקצועית.

• ליווי וייצוג בוועדות הרפואיות והסבר על הבדיקות הרפואיות אותם יעבור התובע בוועדה.

• לדאוג כי כל הבעיות הרפואיות יקבלו את משקלם הראוי בוועדות השונות.

• והחשוב ביותר אחריות מקצועית לטיפול מקצועי יישר והגון.

 

מהי בעצם נכות כללית וכיצד ניתן לקבלה ?

 

 

נכות כללית - הינה קצבה חודשית המשולמת לתושב ישראל אשר עקב ליקוי/יו הרפואיים (גופני, נפשי, שכלי) חל צמצום בהכנסתו ויכולתו לעבוד כמפורט בהמשך:

 

על התובע להגיש תביעתו לביטוח לאומי בטופס מסודר ולציין את הליקויים מהם הוא סובל וכן למסמך אותם כראוי, כמו כן התובע יכול להופיע לבדו לוועדה או בליווי אדם נוסף עמו, המומלץ הוא ש"אדם" הנוסף הנלווה לוועדות יהיה עו"ד הבקיא בתקנות ביטוח לאומי ואשר יכול למקסם את הנכות הרפואית של התובע וכפי שאמרו חז"ל – "אין חכם כבעל ניסיון".

 

הסבר בעניין תנאי הזכאות לקבלת הקצבה:

ישנם מספר תנאים מצטברים אותם צריך התובע להוכיח בכדי לקבל את קצבתו:

 

1. מבחן הגיל:

תושבי ישראל שמלאו להם 18 שנים, ועדיין לא הגיעו לגיל פרישה  - להזכיר כי גיל הפרישה לגברים הינו 67 ולנשים הינו 62.

 

2. מבחן ההכנסה:

על המבוטח לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

א. אין לו הכנסה בפועל ממשלח יד.

ב. עקב מגבלותיו הרפואיות של התובע צומצמה הכנסתו ב 50% או יותר.

ג. הכנסתו של התובע נמוכה מ45% מהשכר הממוצע במשק.

ד. הכנסתו של התובע נמוכה מ 60% מהשכר הממוצע במשק וזאת למי שבעל ליקוי חמור או בעל נכות רפואית של למעלה מ 70% וגם למי שזכאי לקצבה ממושכת  לפני התיקון לחוק.

 

3. מבחן הנכות הרפואית:

לאחר בדיקת המוסד לביטוח לאומי כי התובע עומד בקריטריונים המצויים לעיל, יוזמן התובע למספר וועדות רפואיות (בהתאם למספר הבעיות הרפואיות אותם ציין בטופס התביעה).

בוועדה אשר מורכבת מרופא +מזכיר/ת וועדה, על התובע להציג בפני הוועדה הרפואיות את הבעיות הרפואיות מהם הוא סובל, ואף לבסוף יעבור בדיקה ע"י אותה וועדה.

 

כאן חשוב לציין כי נוכחותו של עו"ד המיומן בוועדות רפואיות תתרום רבות להצלחתו של התובע, שכן במעמד הוועדה מרבית התובעים "שוכחים" את כל הליקויים אותם רצו להביע אל מול הוועדה ואף "שוכחים" מסמכים קריטיים להוכחת טענתם, מכאן שתפקיד העו"ד לדאוג כי כל ליקוי יקבל התייחסות ואסמכתא וגם יעבור בדיקה ע"י הוועדה הרפואית.

 

בסיום כל וועדה, יקבע ע"י הוועדה הרפואית לפי ספר המבחנים שבתקנות ביטוח לאומי, מהו הליקוי ממנו סובל התובע ומה רמת חומרתו באחוזים.

 

בכדי לעבור למבחן האחרון לזכאות לקצבת נכות כללית, על התובע לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

א. נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% ומעלה.

ב. נכות רפואית משוקללת בשיעור של 40% ומעלה, כאשר אחד הליקויים הרפואיים  מהם סובל המבוטח הינו בשיעור של מעל ל 25% נכות רפואית.

ג. "עקרת בית" – נכות רפואית משוקללת בשיעור של מעלה מ50%.

הגדרת עקרת בית – אישה נשואה אשר לא עובדת במשך 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב 48 החודשים שקדמו להגשת תביעתה / הפסקת עבודתה.

 

4. מבחן הנכות התפקודית:

בתום הוועדות הרפואיות ובמידה והתובע עבר את רף גובה הנכות הרפואיות כמפורט לעיל, תועבר תביעתו לקביעת דרגת אי כושרו לתפקד מחמת ליקוייו הרפואיים.

דרגת אי הכושר נקבעת הן ע"י הרופא, הן ע"י פקיד שיקום ולבסוף ע"י פקיד התביעות.

דרגות אי הכושר הינם:

א) מתחת ל 60%  - אין מזכה בקצבה.

ב)  בין 60% ל 74% - מזכה בקצבה חלקית.

ג)  75% ומעלה – מזכה בקצבה מלאה.

תוספת תלויים: מכוח הזכאות לקצבה הבסיסית, אדם שיש לו תלויים, אישה וילדים, זכאי לתוספת בעדם בתנאים מסוימים בחוק.

 

במידה ונדחתה תביעתכם בדרג א', הנכם יכולים להגיש ערעור על ההחלטה בתוך 60 יום לוועדה רפואית לעררים שם רשאית הוועדה להגדיל או להפחית ואף להשאיר על קנו את החלטת הוועדה הרפואית הקודמת.

כל שכן הנכם רשאים גם לערער על גובה אי הכושר שנקבע לכם.

במידה ולא צלחתם בוועדה לעררים, ישנה אפשרות אחרונה והיא לגשת לבית דין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.

 

חשוב חשוב חשוב לציין:

רק אתם או עורך דין ביטוח לאומי הבקיא בתחום יכול להגיש ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי!!! ואסור בתכלית האיסור לשום חברה למימוש זכויות רפואיות להגיש בשמכם את הערעור.

 

 

עורך דין לביטוח לאומי - הנכם מוזמנים ליצור עמי קשר לבירור זכאותכם לקבלת קצבת נכות כללית. 

 

 

 
שלח
תודה שפניתם אלינו,
נשמח לעמוד לשירותכם :)
שם:
This field is required.
טלפון:
This field is required.
הודעה:
This field is required.
מייל:
This field is required.
לקבלת ייעוץ משפטי, צור קשר
לקבלת ייעוץ משפטי, צור קשר