שמעון    052-5556630  

משרד    052-6477232 

שמעון

משרד

052-6477232

052-5556630

 

תאונת עבודה

 

ביטוח לאומי מכיר בשלושה סוגים של פגיעה עבודה:

1. תאונת עבודה - תאונה אשר נגרמה בזמן ועקב העבודה לרבות בדרך אליה וממנה,

    ובהתאם לחוק.

2. מחלת מקצוע - הנה מחלה אשר בה לקה העובד במהלך עבודתו ועקב עבודתו ובתנאי

    שהמחלה מוגדרת כמחלת מקצוע לפי תקנות ביטוח לאומי.

3. מיקרו-טראומה - הנה פגיעה שפותחה על ידי בית הדין לעבודה ועיקרה הוכחה של פגיעות זעירות      
    (מיקרו) חוזרות ונשנות אשר גרמו במצטבר לנזק גדול (טראומה).  

 

 להלן פירוט בדבר כל אחת מהפגיעות:

 

1. תאונת עבודה/ פגיעה בעבודה

בלחיצה על קישור זה תוכלו לעיין בהגדרות תאונת עבודה לפי האתר של המוסד לביטוח לאומי.

 

דמי פגיעה :

מבוטח שנפגע בעבודתו זכאי לתשלום מהמוסד לביטוח לאומי בגין הפגיעה וזאת כפיצוי על אבדן שכרו בשעה שאינו מסוגל לעבוד ובפועל לא עבד.

נפגע בעבודה יקבל דמי פגיעה עד 91  ימים מיום הפגיעה וזאת כנגד הבאת הוכחות לאי כושר
(דוגמת אישור רפואי).

חישוב שכר דמי פגיעה – ממוצע שכר ב 3 חודשים שקדמו לחודש הפגיעה ועד מקסימום 75% מהשכר הממוצע.

את התביעה לדמי פגיעה חשוב להגיש במהרה ועד מקסימום 12 חודשים מיום הפגיעה, הגשת תביעה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות.

נכות מעבודה :

נפגע שתביעתו לדמי פגיעה אושרה, זכאי ואף חייב להגיש תביעה לנכות מעבודה.

לאחר הגשת התביעה, יזומן הנפגע לוועדות רפואיות לצורך קביעת אחוזי הנכות עקב הפגיעה.

הוועדה הרפואית תעיין במסמכיו הרפואיים ובעברו הרפואי של הנפגע (לפני הפגיעה), תבצע לו בדיקה רפואית לבדיקת נכותו ותחליט על גובה הנכות עקב התאונה והאם הנכות זמנית או צמיתה וכן תדון בתעודות אי כושר נוספות שלא קיבלו ביטוי בדמי הפגיעה.

פיצוי חד פעמי בגין תאונת עבודה - במידה והחליטה הוועדה כי לנכה נותר נכות בשיעור 9%-19% נכות דאז יקבל הנפגע פיצוי חד פעמי.

קצבה חודשית בגין תאונת עבודה – במידה והחליטה הוועדה הרפואית כי לנכה נותר נכות בשיעור של למעלה מ20% דאז יקבל הנפגע קצבה חודשית.

תקנה 15 – תקנה שמטרתה להגדיל את הנכות הרפואית בעקבות תאונת העבודה שניתנה לנפגע כאשר:

א. הנכות הביאה לירידה קבועה בהכנסתו של הנפגע וכי עקב הנכות אינו מסוגל חזור לעבודתו או לעיסוקו- וועדת רשות תבדוק את הכנסותיו של הנפגע לפני התאונה ולאחר קביעת הנכות (לא כל ירידה בהכנסה תוכר בהפעלת תקנה 15), כמו כן וועדת רשות תבדוק אם חל שינוי בעבודתו של הנפגע עקב הפגיעה (משמרות, שעות עבודה, תפוקה שינוי מקצוע וכו').

אם אין ירידה בהכנסה אין משמעות למסוגלות לחזור לעבודה.

ב. הוועדה תבחן כיצד גילו של הנפגע משפיע על יכולתו להשיג עבודה ולהסב את מקצועו (צעיר, גיל ביניים, מבוגר, זקנה)

 

תקנה 15 מופעלת אך ורק בנכות יציבה הוועדה רשאית להפעילה בשליש, רבע או בחצי.

דרגת נכות המזכה במענק  – תוגדל הנכות עד למקסימום 19% נכות עקב תאונת עבודה

דרגת נכות המזכה בקצבה  -  תוגדל עד למקסימום 100% נכות עקב תאונת עבודה.

לדוגמא – לנפגע בתאונת עבודה נקבע 30% נכות צמיתה והופעלה תקנה 15 במחצית – דאז נכותו תקבע על 45% בגים תאונת עבודה.

תקנה 18א' (נכה נזקק):

במידה וקבעה הוועדה הרפואית לנפגע נכות זמנית (שהינה פחותה מ100%) ועקב הפגיעה וההגבלות הנובעות ממנה אינו יכול לחזור למקום עבודתו (והמעסיק אישר זאת בכתב) דאז רשאי הנפגע להגיש תביעה לפי תקנה 18 שעיקרה להכיר בו כנכה נזקק עקב תאונת העבודה.

וועדת רשות תדון בבקשתו של הנפגע ומידה ותאשר אותה דאז "תגדיל" את הנכות הזמנית למקסימום הנכות הרפואית דהיינו 100% נכות לתקופה של 4 חודשים (בתום התקופה יהיה על הנפגע להגיש בקשה נוספת)

 

2. מחלת מקצוע

רשימת מחלות המקצוע הנה רשימה סגורה ורק בגין מחלות אלו קבע המחוקק שניתן לקבל פיצוי, יחד עם זאת על מנת לקבל פיצויי על התובע תחילה להוכיח כי המחלה אכן קיימת ברשימת מחלות המקצוע ולאחר מכן כי קיים קשר בין המחלה למקום עבודתו ולתנאי העסקתו של אותו תובע.

להלן קישור לרשימת מחלות המקצוע 

 

 

3. מיקרו-טראומה

כיוון שרק מספר מצומצם של מחלות מוגדר כ"מחלות מקצוע" בהם מכיר ב"ל, החליט ביהמ"ש כי ישנם מספר רב של נפגעים הנשארים מול "שוקת שבורה", משכך ייצר את תורת מיקרו -טראומה.

 

על המבוטח חלה חובת ההוכחה להכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה, שכן ביטוח לאומי מציב מספר תנאים שעל התובע להוכיח בכדי שפגיעתו תוכר, לפיכך לא פעם נדחים תובעים ע"י ביטוח לאומי ורק פניה לבית הדין לעבודה יכולה להפוך את הקערה על פיה.

 

משום כך, יש צורך לנהל את הליך התביעה כבר מהתחלתו באמצעות עורך דין תאונת עבודה אשר יכין את התביעה בצורה מקצועית המגובה בחוות דעת רפואיות להוכחות טענותיכם, דבר אשר יכול למנוע פנייה מאוחרת לערכאות משפטיות ולהוצאות כספיות

 

יתרונות  בהגשת תביעה עם עו"ד לביטוח לאומי הבקיא בתחום:

* איסוף החומר הרפואי הדרוש להמחשת טענותיכם הרפואיות.

* הפניית התובעים לבדיקות רפואיות נוספות לשם הגדלת אחוזי הנכות.

* הגשת הטפסים לרשויות השונות בצורה מקצועית.

* ליווי וייצוג בוועדות הרפואיות והסבר על הבדיקות הרפואיות אותם יעבור התובע בוועדה

* לדאוג כי כל הבעיות הרפואיות יקבלו את משקלם הראוי בוועדות השונות.

* והחשוב ביותר אחריות מקצועית לטיפול מקצועי יישר והגון.

 

 

עורך דין לביטוח לאומי - הנכם מוזמנים ליצור עימי קשר בדבר זכיותיכם לקבלת פיצוי עבור תאונת עבודה

 

שלח
תודה שפניתם אלינו,
נשמח לעמוד לשירותכם :)
שם:
This field is required.
טלפון:
This field is required.
הודעה:
This field is required.
מייל:
This field is required.
לקבלת ייעוץ משפטי, צור קשר
לקבלת ייעוץ משפטי, צור קשר